SortAdd(SortSegment) Method

Adds a segment to this Sort

Definition

Namespace: Firefly.Box
Assembly: Firefly.Box (in Firefly.Box.dll) Version: debug-master-v:33791
C#
public void Add(
	SortSegment segment
)

Parameters

segment  SortSegment
 

See Also